OEP VÉNYRE RENDELHETÕ ORTOPÉDCIPÕ VÁLTOZÁSOK 2010. június 01.-tõl

 

A Magyar Közlöny 79. számában 2010. május 14.-én megjelent a 34/2010. (V.14.) EüM rendelete
 
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ
befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról,
javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet
módosításáról
 
Rendelkezéseit 2010. június 01.-tõl felírt vények esetén kell alkalmazni.
 
Változások:
 
-         Az eddigi ortopédcipõ kategóriák új termékek helyettesítésével megszûnnek.
 
Új ortopéd cipõ kategóriák:
-         C-0 Párja cipõ másik lábra (korábbi: C-11 )
-         C-1 Ortopéd cipõ deformált lábra (korábbi:C-13)
-         C-2 Ortopéd cipõ erõsen deformált lábra (korábbi:C-21 , C-12)
-         C-3 Ortopéd cipõ csonkolt vagy rövidült végtagra (korábbi: C-14 , C-31 , C-32)
-         C-4 Ortopéd cipõ erõsen deformált és rövidült végtagra (korábbi: C-41 , C-42)
-         C-5 Ortopéd cipõ neoropátiás láb ellátására (Korábbi C-50 teljesen megszûnt, a jelenlegi a korábbi C-51-es cipõvel azonos)
-         Az új cipõtípusok ára funkcionális alaptartozékként tartalmazza az eddigi cipõtartozékok jelentõs részét .
 
-         A korábbi C-60 „Ortopédcipõ gyermekeknek” kategória megszûnt. Az indikáció szerinti emelt (kihordási idõ 6 hónap) indikációs csoportba tartozó ortopéd cipõvel kell ellátni 16 év alatti gyermeket!
 
-         C-1 Ortopédcipõ deformált lábra kivételével az összes ortopédcipõ rendelés jogcíme lehet
           NORMATÍV   (kihordási idõ 12 hónap ) vagy EMELT (kihordási idõ: 6 hónap)
    
           EMELT jogcímen a következõ esetekben rendelhetõ ortopédcipõ:
*         járóképes beteg alsóvégtag-paralysise esetén
*         súlyos paresise esetén
*         16 év alatti beteg esetén
 
-         C-0 , C-3 és C-4 ortopéd cipõkbõl kihordási idõre maximálisan 1 db. rendelhetõ . Az összes többi cipõbõl 2 db.
 
-         Új cipõtartozékok kerültek bevezetésre
 
-         Minden új ortopédcipõ és cipõtartozék rendelhetõ Közgyógy jogcímen.
 
-         A jelenlegi cipõtípusokkal felírt OEP vényeket 2010. május 31.-ig lehet beváltani az ortopédcipõ készítõ vállalkozásoknál. A 34/2010. EüM rendelet hatályba lépést követõen , 2010. június 01.-tõl kizárólag az új cipõtípusokra felírt OEP vényeket lehet beváltani .
 
-         Ambuláns lap csatolása: az orvos által szükségesnek tartott speciális korrekciók megjelölésével a gyártó kapjon információt a beteg részére készítendõ ortopéd cipõ gyártására az ambuláns lapon. Kérjük az orvosokat tájékoztassák a betegeket , hogy az ambuláns lapot hozzák magukkal az ortopédcipõ méretvételre.
 
-         Minden ortopéd cipõ esetén a korábban alkalmazott BNO kódok változatlanul használhatók az új ortopéd cipõk felírásakor.

 

         Az új ortopédcipõ típusokat tartalmazó tájékoztató (14 oldal)  PDF